Upphärad 2005-05-14

For your confirmation celebration

 

Dear Rebecka,

When you were born, your mother and I felt that your relationship with religion was a choice best left to you, as you grew old enough to choose yourself - That is why we didn't follow the ordinary cultural procedure of baptism as a child.  Your descision this last year, to through the confirmation process, learn more of the principle and beauty of  Christian teaching, has made us very proud of you.

 

I have thought a lot about it the last while -- I don't think that you have gone through this confirmation process as a result of a particular religious conviction -- but rather because of a genuine interest, together with your friends, to learn more about the significance of Christian teaching in our culture and life style.  You have begun to understand how it important it is in life, to understand the difference between what is right and good, and the things that endanger the beauty of life.  Becka, noticing this concern in your life, makes us so happy!! 

 

I personally am partial to Christian teaching -- but will also encourage you to look for, and value -- even to find direction, in other honorable cultural outlooks on life -- especially those we see amongst friends and acquaintences in our community.  Don't forget that there is much that has beautiful moral value outside the Swedish church  -- even outside organizational Christianity!  Our Rebecka, value and lay hold on wisdom and moral value WHEREVER you may find it.

 

An active ingredient in Christian teaching is to respect, esteem and appreciate the good in all our fellowmen -- even those completely outside religious context.  This includes every kind of  social failure, the dispised and outcasts in our societies, the destitute and downtrodden, refugees and the homeless and hopeless. Don't neglect to find and appreciate the good things in all of them -- share your warmth with them -- and learn from the wisdom they may have accumulated along their rocky wayside journey.

 

Rebecka you have done well in your studies of christianity in the Swedish church  -- don't forget to value the good, and learn from the wisdom of EVERYONE you meet in the course of your day.

 

Live each day to the fullest -- and live them all in genuine goodness and integrity!

 

From your mom and your dad


 

 

Upphärad 2005-05-14

Till din konfirmationsfest hemma hos oss

 

Kära Rebecka,

När du föds bestämde din mamma och jag att du själv skulle besluta över din egen livsuppfattning - det är varför vi valde att inte döpa dig som babis.  Ditt beslut det här året,  att genom konfirmation sätta dig in i det vackra livs filosofi i den Kristna läran,  har gjort oss mycket stolt över dig.

 

Jag har funderat mycket på dig senaste tiden — Jag tror inte du har gjort det av någon djupare religiös övertygelse, men hellre utav ett fint socialt intresse utav att, tillsammans med dina vänner, sätta dig in  i vårkulturs viktiga livs frågor. Du har börjat att förstå hur viktigt det är att kunna skilja det goda från det som är farligt i livet.  Vad glada vi blir!!

 

Jag känner mig  partisk till det Kristna tron — men vill ändå uppmuntra dig att  söka efter det vackra och goda -- till och med att finna vägledning, i andra livåskådningar i vårt samhälle och vänskapskretsar. Glöm inte att det finns det som är vackert och gott även utanför det svenska Kyrkan — och utanför det som organiserar sig som ’Kristet’.  Vår Rebecka -  utnyttja visdom och gott vart en du finner det! - och detfinns lite över allt.

 

En del av det Kristna läran, är att respektera och uppskatta det fina i medmänniskor, även dem som är helt utanför det religiösa livet. Till och med i de som är föraktade, nedtrampade och utslagna i vårt samhälle. Glöm inte att uppskatta dem, och dela din glädje med dem.

 

Du har varit duktig att lära dig uppskatta det fina kristna tankar i den Svenska kyrkan — glöm inte att uppskatta det goda och fina i ALLA som du möter i ditt dagliga liv!!

 

 

 

Lev livet fullt ut, och lev det väl!

 

 

 

Från din  mamma och pappa